RKSV Aeolus

                               Sinds 1927


Nieuwsoverzicht:20-10-2022

100 voor 100 jaar Aeolus


Aan alle Leden, oud-leden en (toekomstige) vrienden van Aeolus!


100 jaar (1927-2027) R.K.S.V. Aeolus… dat gaat een feestje worden! Help jij ons?
Op 3 juli 2022 hebben wij met een spetterende editie van het Rene Erwich toernooi ons lustrum seizoen afgesloten. We hebben weer alle competities uit kunnen spelen en we waren de enige club in Rotterdam die haar leden heeft gecompenseerd voor het niet kunnen spelen tijdens Corona tijd. Daar zijn we trots op! Daar zijn WIJ ook Aeolus voor.

Nu gaan we door naar de 100 jaar! Dat lijkt ver weg, maar geloof ons, het gaat sneller dan je denkt.


In de kantine hing voorheen een VRIENDEN VAN AEOLUS BORD; dit bord gaan wij aanwenden voor het feest
t.g.v. het 100 jarig bestaan van RKSV AEOLUS en iedere deelnemer krijgt hierop een vermelding. Speciaal voor onze leden en (nieuwe)vrienden die ons AEOLUS een extra warm hart toedragen en daartoe bereid zijn een Feestbijdrage te leveren van let wel Euro 2,09 per maand, oftewel op jaarbasis 25,00 euro of op 4 jarige basis 100,-- euro. De keuze is aan onze FEESTGANGERS EN VRIENDEN. Iedereen die €100,- bijdraagt krijgt een vierjarige vermelding op ons bord en GRATIS entree (voor 2 personen) op het 100 jarig jubileumfeest. (Nu al het mooiste voetbalfeest ooit!!)


Kan het nog mooier? Nee natuurlijk niet!

We hopen dan ook dat we een extra bord moeten plaatsen en jullie nu al te enthousiasmeren voor een 
geweldig jubileumfeest dat mede door jullie bijdrage zinderend, spectaculair en uniek zal zijn! Dank daarvoor!

Let op: mocht je tussentijds besluiten dat je niet meer kan of wil voetballen, blijf je nog steeds uitgenodigd voor het feest. Je bent immers Vriend van Aeolus geworden.

Hartelijke groet,

Bestuur RKSV AEOLUS

Rekeningnummer: NL 13 INGB 0000 1030 91
RKSV Aeolus
Omschrijving:
100 voor 100 jaar


29-08-2023

De wijze van betalen contributie ClubCollect 2023/24


De afgelopen tijd is het bestuur bezig geweest met het onderzoeken naar de mogelijkheden om het innen van de contributie te verbeteren. Dit heeft geleid tot het feit dat wij vanaf aankomend seizoen gaan gaan samenwerken met ClubCollect. Zij hebben een systeem ontwikkeld dat een aantal dingen automatiseert zoals het versturen van betaalverzoeken. Voor zowel de club als de leden zijn er veel voordelen.

Wat gaat er veranderen?

ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze club om ervoor te zorgen dat contributie innen makkelijker gaat. In de 1e week van september ontvangt ieder lid een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken: hier kan je kiezen tussen betalen in termijnen en om de gehele contributie ineens te betalen. Als je ineens betaalt heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt er een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht. Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat.

Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

Wij zijn erg blij met deze stap in de goede richting. Voor meer informatie kunnen jullie terecht op www.clubcollect.com/nl/members.

Contributies 2022/23

De hoogte van de contributie voor het seizoen 2023/24 betreft € 195,-. Dit bedrag is bepaald in het seizoen 2022/23 in de algemene ledenvergadering.

De uiterste betaaldatum (of datum waarop de betalingsregeling is geregeld) is voor komend seizoen vastgesteld op 30 september 2023.

Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie mailen naar penningmeester@rksvaeolus.nl.


Met vriendelijke groet,

Het bestuur
Kijk voor afgelastingen op de website van Alexandria '66. ( www.a66.nl )